Undergraduate Final Year Projects

Undergraduate Final Year Projects

1.    Minat Dan Penguasaan Amali Pelajar Tingkatan 4 Bagi kursus Rekaan Dan Jahitan Pakaian, Di Tiga Buah Sekolah menengah Akademik Di Negeri Kelantan. oleh Nuriza Binti Muhammad & Abdul Rahim B. Hamdan, En.(2010)

2.    Minat Dan Penguasaan Pelajar Dalam Mata Pelajaran Pengurusan Makanan Di Smt (ert) Azizah, Johor Bahru oleh Herawatie Binti Tajul Arifin & Abdul Rahim B. Hamdan, En.(2010)

3.    Kesediaan Pelajar 4sph Fakulti Pendidikan Universiti teknologi Malaysia Untuk Menjadi Guru oleh Norbahiyah Binti Jusoh & Abdul Rahim B. Hamdan, En.(2010)

4.    Penguasaan Guru Dalam Pengajaran Matapelajaran kemahiran Hidup (ert) Di Sekolah Menengah Zon Skudai Johor oleh Nurmiliza Binti Mohd Razali & Abdul Rahim B. Hamdan, En.(2010).

5.    Konsep Pendidikan Bersepadu Serta Penerapan Nilai-nilai Murni Dalam Pengajaran Matematik Menengah Rendah.i oleh Azharul Nizam Bin Zahari & Abdul Rahim B. Hamdan, En.(2009)

6.    Tahap Perpaduan Pelajar Pelbagai Kaum Dalam Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu (khb). oleh Siti Norashikin Binti Moin & Abdul Rahim B. Hamdan, En.(2009)

7.    Amalan Pemakanan Di Kalangan Pelajar Tahun 4 Sph Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia Skudai, Johor. oleh Clare Bin Sipin & Abdul Rahim B. Hamdan, En.(2009)

8.    Tahap Perpaduan Pelajar Pelbagai Kaum Dalam Pelajaran kemahiran Hidup Bersepadu (khb). oleh Ismail Fauzi Bin Jamaludin & Abdul Rahim B. Hamdan, En.(2009)

9.    Pelaksanaan Kurikulum Kejuruteraan Awam Dalam pembelajaran Pelajar Ijazah Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (kejuruteraan Awam) utm Skudai, Johor. oleh Syazrina Binti Shaari & Abdul Rahim B. Hamdan, En.(2009)

10.    Kesesuaian Isi Kandungan,masa,kemudahan Dan Alatan, Dan kaedah Tunjukcara (demonstrasi) Dalam Matapelajaran kemahiran Teknikal Peringkat Menengah Rendah Dari perspektif Guru-guru Kemahiran Hidup Di Sekolah menengah Di Daerah Kluang oleh Ahmad Faizal Bin Ayop & Abdul Rahim B. Hamdan, En.(2008)

11.    Kesediaan Pelajar Tingkatan Empat Mempelajari Mata pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam Di Sekolah menengah Teknik Seri Iskandar, Perak oleh Nor Hidayah Bt Musa & Abdul Rahim B. Hamdan, En.(2008)

12.    Penggunaan Alat Bantu Mengajar (abm) Di Kalangan Guru-guru Teknikal Di Sekolah Menengah Teknik daerah Johor Bahru, Johor oleh Hayazi Bin Mohd Yasin & Abdul Rahim B. Hamdan, En.(2008)

13.    Kesesuaian Isi Kandungan, Masa, Kemudahan Dan Alatan Dan kaedah Tunjuk Cara (demonstrasi) Dalam Mata Pelajaran kemahiran Teknikal Peringkat Menengah Rendah Dari perspektif Guru-guru Kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah kebangsaan Di Daerah Pasir Mas Kelantan oleh Wan Mohammad Kamal Azman Bin Wan Aziz & Abdul Rahim B. Hamdan, En.(2008)

14.    Kesesesuaian Isi Kandungan, Masa, Alatan Dan Kemudahan serta Kaedah Tunjukcara (demonstrasi) Mengikut perspektif Guru-guru Kemahiran Hidup Sekolah menengah Daerah Johor Bahru oleh Asma Wati Binti Sanip & Abdul Rahim B. Hamdan, En.(2008)

15.    Kesesuaian Isi Kandungan, Masa, Kemudahan Dan Alatan dan Kaedah Tunjuk Cara (demonstrasi) Dalam Mata pelajaran Kemahiran Teknikal Dari Perspektif Guru-guru kemahiran Hidup Di Sekolah Menengah Di Daerah Kuala krai, Kelantan. oleh Mohd Zawawi Bin Ismail & Abdul Rahim B. Hamdan, En.(2008)

16.    Penggunaan Komputer Dan Internet Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Di Kalangan Guru Sekolah Menengah Di Daerah Pasir Mas, Kelantan oleh Muhamad Azam Bin Jaafar & Abdul Rahim B. Hamdan, En.(2008)

17.    Kesediaan Pelajar Mempelajari Mata Pelajaran Pengajian kejuruteraan Awam Di Sekolah Menengah Teknik Muadzam shah, Pahang oleh Sarah Liyana Binti Ab Latif & Abdul Rahim B. Hamdan, En.(2006)

18.    Kesediaan Pelajar Mempelajari Mata Pelajaran Pengajian kejuruteraan Awam Di Sekolah Menengah Teknik Kuantan oleh Nurul Aidayanti Binti Mohd Said & Abdul Rahim B. Hamdan, En.(2008)

19.    Kesediaan Pelajar Mempelajari Matapelajaran Pengajian kejuruteraan Awam Di Sekolah Menengah Teknik Terenggganu, terengganu. oleh Nor Syahirah Binti Mohd Azmi & Abdul Rahim B. Hamdan, En.(2008)

20.    Kesediaan Pelajar Mempelajari Mata Pelajaran Pengajian kejuruteraan Awam Di Sekolah Menengah Teknik Tuanku jaafar, Seremban oleh Nurul Shahrina Binti Shaharin & Abdul Rahim B. Hamdan, En.(2008)

21.    Persepsi Guru Terhadap Faktor-faktor Yang mendorong Pelajar Ke Kelas Tuisyen di Sekolah Sjk ( C ) Zon Selatan Daerah Kulai Johor oleh Kho Bee Chin & Abdul Rahim B. Hamdan, En.(2008)

22.    Pengurusan Masa Di Kalangan Pelajar program Khas Pensiswazahan Guru Besar(pkpgb) ambilan 1, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai oleh Rafie Bin Md Dali & Abdul Rahim B. Hamdan, En.(2008)

23.    Tahap Dan Punca- Punca Stres Kerja Dalam Kalangan Guru Di Sekolah- Sekolah Kurang Murid ( Skm) Di Daerah Kulai Johor oleh Jaiis Bin Sudin & Abdul Rahim B. Hamdan, En.(2008)

24.    Persepsi Pelajar Tingkatan 4 Terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecemerlangan Mereka Dalam matapelajaran Matematik Di Peringkat penilaian Menengah Rendah (pmr) 2006 oleh Nazatul Fadzlin Binti Kamal & Abdul Rahim B. Hamdan, En.(2007)

25.    Keberkesanan Penggunaan Peta Konsep Sebagai Satu Teknik Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Meningkatkan Pencapaian Pelajar Dalam Matapelajaran Matematik Di Sekolah Menengah Kebangsaan Parit Bunga, Muar oleh Nurul Hajar Binti Mohammad & Abdul Rahim B. Hamdan, En.(2007)

26.    Pendekatan Belajar Dan Pencapaian Akademik Pelajar-pelajar Tahun Akhir Pendidikan Teknikal Dan Kejuruteraan (ptk), Fakulti Pendidikan, Utm. oleh Mohd Nizwan Bin Abdullah & Abdul Rahim B. Hamdan, En.(2007)

27.    Hubungan Di Antara Kemahiran Generik Dan Pencapaian Akademik Pelajar Tahun 4 Pendidikan Teknik Kejuruteraan Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia Skudai Johor. oleh Ahmad Firdaus Bin Mohd Noor & Abdul Rahim B. Hamdan, En.(2007)

28.    Penglibatan Pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Dalam Aktiviti Salah Laku: Kajian Di Sekolah Menengah Kebangsaan (maahad), Muar. Johor oleh Azzahyiruddin Bin Ahyanuddin & Abdul Rahim B. Hamdan, En.(2006)

29.    Motivasi Pelajar Terhadap Penggunaan Komputer Dalam pembelajaran Fizik oleh Loh Li E & Abdul Rahim B. Hamdan, En.(2006)

30.    Penggunaan Sistem E-pembelajaran (e-learning) Bagi matapelajaran Teknologi Audio Dan Video Digital Di Fakulti pendidikan, Utm oleh Rabeah Binti Hj Manshor & Abdul Rahim B. Hamdan, En.(2006)

31.    Persepsi Guru Terhadap Proses Pencerapan Pengajaran Di Sekolah-sekolah Menengah Teknik Johor Bahru. oleh Zuraian Binti Sulaiman & Abdul Rahim B. Hamdan, En.(2001)

32.    Persepsi Guru Terhadap Proses Pencerapan Pengajran Di Lima Buah Sekolah Daerah Johor Bahru. oleh Muhamad Ruzi Bin Muhammed Shafie & Abdul Rahim B. Hamdan, En.(2001)

33.     Pengurusan Sekolah Menengah Teknik Dan Vokasional Sekitar Bandaraya Johor Bahru: Satu Tinjauan. oleh Norlyla Binti Md Sabree @ Nik Norlia & Abdul Rahim B. Hamdan, En.(2001)

34.    Tahap Pwnggunaan Komputer Di Kalangan Pelajar-pelajar Tahun 4 Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (stp): Satu Kajain Kes. oleh Mohd Najib Bin Anua & Abdul Rahim B. Hamdan, En.(2001)

35.    Pengalaman Budaya Kerja Selamat Di Kalangan Pelajar 4 Stp (perdana) Di Bengkel Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, Skudai Johor. oleh Roslaile Binti Ideris & Abdul Rahim B. Hamdan, En.(2000)

36.    Mengkaji Pelaksanaan Dan Keberkesanan Pemulihan Ringan Dalam Matematik Di Tiga Buah Sekolah Tanil Di Daerah Kulai, Johor. oleh Mathiakagan A/l Muniandy & Abdul Rahim B. Hamdan, En.(2000)

37.    Perlaksanaan Khb Di Sek. Men. Keb. Agama Rakyat Di Daerah Kuala Muda,yan, Kedah D.aman, Satu Tinjauan oleh Amir Md. Saffar & Abdul Rahim B. Hamdan, En.(1999)

38.    Tinjauan Mengenai Sikap, Pengetahuan & Tahap Penggunaan Komputer. Di Kal. Guru-guru Teknikal Di 2 Buah Smt Do N.perlis oleh Mazelan Hasan & Abdul Rahim B. Hamdan, En.(1999)

39.    Suasana Belajar Di Asrama Mempengaruhi Pencapaian Akademik Pel. Di Sek. Men. Keb. (agama) Di N.melaka -satu Tinjauan oleh Mustafa Ninggal & Abdul Rahim B. Hamdan, En.(1999)

40.    Keberkesanan Kaedah Lattice Untuk Mencari Hasil Darab Dengan Menyumpul Semula Dalam Matematik Tahun Lima: Satu Kajian Di Sekolah Kebangsaan Toh Sajak Batu Kurau, Perak Darul Ridzuan. oleh Abdul Jamil Bin Othman & Abdul Rahim B. Hamdan, En.(1999)

41.    Pengurusan Makmal E.r.t. Perspektif Di Kal. Pel.-pel. 3sph Sesi 1997/98. Utm oleh Jamilah Salleh & Abdul Rahim B. Hamdan, En.(1998)