PhD students

Supervisions PhD:

 2014
2013
1 Anis Ayuni Binti Che Ghani Penulisan Bab 1 Cultural Diversity: Addressing Preservice Teachers’ Learning and Understanding of Culturally Responsive Pedagogy in Teacher Education Programs
Research Penyelia Utama
2 Rosidah Bt Hj Abdullah Sani Penulisan Bab 1 Pelaksanaan Pengurusan Kurukulum Sekolah Dalam Kalangan Pentadbir Skolah. Research Penyelia Utama
3 Jaafar Jamian Penulisan Bab 1 Penilaian Pelaksanaan Kurikulum Dini AzaharriOleh Guru Sekolah Agama Bantuan Kerajaan Dalam Negeri Johor Research Penyelia Utama
4 Amirul Azman Bin Husain Penulisan Bab 1 Keberkesanan Pengajaran Konstruktivisme Terhadap Pencapaian dan Minat murid asli pada Mata Pelajaran Sains Research Penyelia Utama

2012

1 Muhamad Khairul Anuar Bin Hussin Telah Lulus Pembentangan Proposal Pengajaran Bersama Dalam Pendidikan Inklusif Sekolah Menengah. Research Penyelia Utama

2011

1 Tety Kumalasari Penulisan Akhir Pengajaran Dan Keberkesanan Mengunakan Pendekatan Quanterm Learning Dalam Mata pelajaran Tulisan Arab Melayu(Dalam Aspek Membaca) Research Penyelia Utama
2 Drs Saifudin Penulisan Akhir Pelaksanaan Kurikulum Bahasa Inggeris 2006 di Indonesia Berasaskan Model Adaptasi Research Penyelia Utama
3 Jaafar Bin Jamian Penulisan Awal – Research Penyelia Utama

2010

1 Husain . Kelulusan Senat; Doctor of Philosophy(Curriculum and Instruction) 21 September 2014 Orientasi Kurikulum, Konsepsi Pengajaran Dan Pengajaran Berkesan Guru-Guru Fizik Research Penyelia Utama
2 Chia Lai Lai Akan Viva pada: 2 hb Februari 2015 Amalan Pengajaran Efektif Dalam Kalangan sekolah Menengah Di negeri Johor. Research Penyelia Utama

2009

1 Karim Mattaritma Kelulusan Senat; Doctor of Philosophy(Curriculum and Instruction) 02/10/2013 Kesepaduan, sikap,Oroentasi Pembelajaran, Motivasi dan Strategi Belajar Dalam Pembelajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Asing Research Penyelia Utama
2 Halimatus Saadiah Binti Salleh Penulisan
Akhir Orientasi Kurikulum dan Gaya Pengajaran pensyarah IPG di Malaysia Research Penyelia Utama
3 Fauziah Binti Yahya Penulisan
Akhir Pelaksanaan Kurikulum Sains PISMP di IPG melalui Pendekatan KIPP Research Penyelia Utama

2008

1 Habsah Binti Jantan Penulisan
Akhir Konsepsi, Kecekapan dan Motivasi Guru Pra sekolah Terhadap Kaedah Main dalam Pembelajaran Research Penyelia Utama