Master students

Master students

2014

1 Abdul Razak Bin Isnin Sem 1 – Supervisor
2 Ina Saraswati Binti Sahir Sem 1 – Supervisor
3 Kumaran a/l Mutusamy Sem 1 – Supervisor
4 S.Tamiel Selvy a/p Sundaraj Sem 1 – Supervisor
5 Siti Raudhah Binti Noordin Sem 1 – Supervisor
6 Yong Lee Chee Sem 1 – Supervisor
7 Indati Bt Jaafar Sem 1 – Supervisor
8 Azuanurhda Binti Abd Rahman Kajian Pendidikan2 Pelaksanaan Kurikulum Dunia Sains dan Teknologi Guru-guru Tahap Satu Dalam Dimensi Input dan Proses Supervisor
9 Norhana Binti Hamdan Kajian Pendidikan2 Sikap, Kemahiran dan Kesediaan Guru Pelatih Seni Visual terdhadap Penyediaan Kerja projek Kajian Seni Visual Supervisor
10 Rosnita Binti Busro Kajian Pendidikan 1 Pelaksanaan Kurikulum Standard Pra SekolahKebangsaan(KSPK) dalam Kalangan Guru-guru Pra sekolah di daerah Kulai Jaya. Supervisor
11 Zulhilmi Bin Abd Maurad Kajian Pendidikan 1 The Level of Confidents, Knowledge and Skills of English Teachers in RemedialTeaching Influence the English LINUS Program Supervisor
12 Norazwa Binti Wahid Kajian Pendidikan 1 Masalah Komunikasi Lisan Bahasa Inggeris Pelajar Tingkatan 4 Aliran Arab Di Pontian Supervisor
13 Noorlaila Binti Jamaluddin Kajian Pendidikan 1 Pelaksanaan Pembelajaran Menyeronokkan Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu di sekolah Supervisor
14 Norazlina Binti Saniman Kajian Pendidikan 1 Belajar Melalui Bermain: Kmenjadian Murid Pra sekolah Selepas satu Tahun Pembelajaran Di Pra Sekolah Supervisor

2013

1 Suardi Graduated Pelaksanaan Pengurusan Kurikulum Berasaskan Pengurusan Strategik Dalam Kalangan Guru-Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kepulauan Anambas Supervisor
2 Hairunissa Binti Jopri Graduated Pembinaan Dan Pengujian Manual Pengajaran Guru Bagi Matapelajaran Sains Tingkatan Dua Topik Nutrisi Supervisor
3 Rosidah Bt Hj Abdullah Sani Graduated Persepsi Guru-Guru Sekolah Menengah Terhadap Pelaksanaan Pengurusan Kurikulum Dari Aspek Kepimpinan Dan Pengawalan Supervisor

2012

1 Mohd Asnorhisham Bin Adam Graduated Pengajaran Secara Berkumpulan Dalam Program Pemulihan Khas Di Sekolah Kebangsaan, Johor Supervisor
2 Nanthini A/P Arumugam Graduated Kefahaman, Kesedaran Dan Amalan Konsep Kepelbagaian Budaya Di Kalangan Pelajar Universiti Teknologi Malaysia Supervisor
3 Mohan Sanyasi Graduated Kesedaran, Kefahaman Dan Amalan Patriotisme Dalam Kalangan Pelajar Institusi Pengajian Tinggi Awam (Utm) Supervisor
4 Nuraireen Binti Jara Graduated Persepsi Pelajar Terhadap Pemupukkan Jati Diri Dalam Pembelajaran Di Universiti Teknologi Malaysia Supervisor

2011

1 Salila Binti Mohd Saim Graduated Penguasaan Dan Amalan Pengajaran Melalui Pendekatan Pembelajaran Berfikrah Dalam Kalangan Guru Sains Sekolah Menengah Supervisor
2 Nani Herlin Binti Jamin Graduated Pelaksanaan Kurikulum Tersembunyi Dalam Memupuk Integrasi Kaum Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan Empat Supervisor
3 Norasikin Binti Aripin Graduated Kesediaan Guru-Guru Sekolah Rendah Dalam Mengembangkan Semangat 1 Malaysia Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Dalam Kalangan Murid Supervisor
4 Muhamad Khairul Anuar Bin Hussin Graduated Pengetahuan Kesediaan Dan Teknik Pengajaran Guru Dalam Kelas Inklusif Supervisor

2010
1 Nindyan Mumpuni Graduated The Perception Towards The School Based Curriculum Implementation Among English Teachers At Secondary School In Batam Supervisor
2 Turiang Arta Uli L. Toing Graduated The Implementation of Education Unit Level Curricululm (KTSP) on Learning Sciencs At senior High School in Kundur Regency of Riau Islands Province- Indonesia Supervisor
3 Mohad Zaki Bin Azman Graduated Persepsi Guru-guru Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Terhadap Mata pelajaran Jasmanai dan Kesiahatan Sekolah Rendah Supervisor
4 Siti Patonah Binti Haiyon Graduated Penguasaan Kemahiran Proses Sains Guru-guru Sains Sekolah rendah. Supervisor
5 Sabariah Binti Salleh Graduated Kesediaan Guru-guru Sains Sekolah Rendah Dalam Pelaksanaan Pengajaran Secara kontekstual Supervisor
6 Abdul Malik Bin Abdul Ghani Graduated Kesediaan Atlit UTM dan Prestasi Akademik Supervisor
7 Nafishah Binti Abdul Ghafar Graduated Kajian Amalan Mnat Membaca Dalam Kalangan Guru-guru Sekolah Rendah Zon Keramat Supervisor
8 Najua Farhan Binti Ramli Graduated Keberkesanan Latihan Dalam Perkhidmatan di Sekolah-sekolah Rendah Setapak Supervisor
9 Rozena Binti Embok Graduated Pelaksanaan Pentaksiran Kerja Amali (PEKA) Sains oleh Guru-guru sekolah Rendah di Zo n Majidee, Johor Bahru Supervisor
10 Safiah Awang Graduated Pelaksanaan Penilaian Fardhu Ain(PAFA) oleh Guru Di Sekolah Rendah Zon Majidee Bahru, Johor Bahru Supervisor
11 Samsudin Bin Saat Graduated Penguasaan Unsur Patritisme Dalam Kalangan Pelajar Tingkatan 4 melalui mata pelajaran Sejarah Supervisor
12 Kow Suit Wan Graduated Kurikulum dan Pengajaran, Pengajaran dan Pembelajaran: Kajian Terhadap Keberkesanan Pembelajaran Koperatif ke atas kemahiran Penyelesaian Masalah di Kalangan Pelajar-pelajar Tahun 5 di sekolah-sekolah Daerah Bandar Baharu, Kedah. Supervisor
13 Saliza Binti Ahmad Graduated Kurikulum dan Pengajaran, Pengajaran dan Pembelajaran: Tahap Penguasaan Guru Dalam Melaksanakan Pentaksiran Kerja Amali (PEKA) Sains Penilaian Menengah Rendah Supervisor

2009
1 Siti Zawiah Binti Laton Graduated Kurikulum dan pengajaran: Pelaksanaan Program Kelas Intervensi Awal Membaca Dan Menulis Oleh Guru Di Sekolah-sekolah Zon Majidee, Johor Bahru. Supervisor
2 Sohaila Bt Atan Graduated Kurikulum dan pengajaran: The Cognitive and Metacognition Reading Strategies of B.ed TESOL Foundation Course Students Supervisor
3 Mahidah Kosnan Graduated Kurikulum dan Pengajaran: Pelaksanaan Kokurikulum Oleh Guru-guru di sebuah sekolah Menengah Dua sesi di Pontian Supervisor
4 Kamaruddin Mohd Amin Graduated Kurikulum dan Pengajaran: Kesedian Guru Pelatih IPGM Temengong Ibrahim Dalam Menjalani latihan Praktikum Supervisor
5 Muhamad Syafiq Sim Bin Abdullah Graduated Kurikuum dan Pengajaran: Tahap Kompetensi Pensyarah Institut Pendidikan Guru Malaysia Supervisor
6 Rukumani A/P Rasamah Graduated Kurikulum dan Pengajaran:Kesesuaian Dan Penggunaan Buku Teks Kimia KBSM Dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Kimia Supervisor
7 Khairiah Bt Razali Graduated Kurikulum dan Pengajaran: Amalan Pendidikan Guru-guru asekolah Menengah Dalam Memupuk Intergrasi Nasional Supervisor
8 Zamri Bin Hj. Momen Graduated Kurikulum dan Pengajaran:Kesediaan dan Kefahaman Matapelajaran Tauhid Pelajar-pelajar Darjah Khas sekolah Agama Kerajaan Negeri Johor di Daerah Pontian. Supervisor
9 Roslan Bin Mohamad Graduated Kurikulum dan Pengajaran: Amalan Pengajaran Sains dan Pengaruhnya Terhadap Intergrasi pelajar Berbilang Kaum. Supervisor
10 Nilam Syahrina Binti Mohd Yusof Graduated Kurikulum dan Pengajaran: Kaedah Penyelesaian Masalah Dalam Pengajaran Matematik Guru-guru Sekolah Menengah: Pengetahuan, Amalan dan Kemahiran. Supervisor
11 Anis Ayuni Binti Che Ghani Graduated Kurikulum dan Pengajaran: Roles of Curriculum Programmes in Fostering inter Group Contacts Among Multiracial Students In Higher Education. Supervisor
12 Abdul Salam Bin Ali Graduated Kurikulum dan Pengajaran : Pegurusan Kewangan Guru-guru Sekolah Agama Kerajaan Johor. Supervisor

2008

1 Abdul Syukur Bin Mohd Ali Graduated Kurikulum dan Penngajaran, Pengajaran dan Pembelajaran: Kesesuian Mengunakan Satu Waktu Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matapelajar Perdagangan Di sekolah-sekolah Menengah Di Daerah Kota Tinggi, Johor. Supervisor
2 Zawiah Bt Kaderi Graduated Kurikulum dan Pengajaran, Pengajaran dan Pembelajaran: Curriculum’s Role in fostering true inter goup contact among the multiracial students in a secondary school in Johor Bahru. Supervisor

2007

1 Soo Yong Huat Graduated Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan, Pengurusan Sekolah: Faktor Keinginan Kendiri yang dan Persepsi Pelajar Terhadap Kegiatan Ko-kurikulum Supervisor
2 Musnin Bin Misdih Graduated Pengurusan dan Pentadbiran Pendidian, Pengurusan Sekolah:Gaya Kepimpinan Pentadbir Dengan Tahap Motivasi Guru Sekolah Menengah di daerah Beaufort, Sabah. Supervisor
3 Justin Bin Toisin Graduated Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan, Pengurusan Sekolah:Kecerdasan Emosi dan Gaya Kepimpinan Guru-guru Kanan di Sekolah Rendah Kebangsaan
Daerah Tuaran, Sabah. Supervisor
4 Dukim Bin Awang Graduated Pengurusan dan Pentadbiran Pendidian, Pengurusan Sekolah: Iklim Sekolah dan Kepuasan Kerja Guru-guru Sekolah Menengah Daerah Telupid Sabah. Supervisor

2006

1 Mastura Bt Ahmad Graduated Kurikulum dan Pengajaran, Pengajaran dan Pembelajaran: Sikap Pelajar terhadap Penggunaan Perisian Bahasa Inggeris (CD_ROM Buku Teks) di dalam Pengajaran dan Pembelajaran di sebuah Sekolah Menengah Teknik Daerah Johor Bahru. Supervisor
2 Rohana Bt Hj.Mohammad Salleh Graduated Kurikulum dan Pengajaran, Pengurusan/Pengajaran dan Pembelajaran: Kursus Profesional dan Peningkatan Kompetensi Guru di tiga Buah sekolah teknik di Johor Bahru. Supervisor
3 Musa Bin Ismail Graduated Kurikulum dan Pengajaran, Pendidikan Khas/Latihan guru: Tahap Minat, Pengetahuan dan Kemahiran, Latihan Guru dan Beban Tugas Guru Program Pemulihan Khas Sekolah kebangsaan Daerah Pontian, Johor. Supervisor