Current Semester

Undergraduate:

 1. Pengajian Kurikulum
 2. Sosiologi Pendidikan
 3. Perkembangan Sahsiah dan Remaja
 4. Falsafah Pendidikan Educational Research
 5. Pengurusan Kurikulum 
 6. Asas Pedagogi

Postgraduate    :

 1. Pembentukan dan Perkembangan Kurikulum
 2. Teori dan Perubahan Kurikulum
 3. Reka Bentuk Pengajaran
 4. Falsafah dan Pemikiran Kurikulum
 5. Seminars and Educational Issues
 6. Kaedah Penyelidikan Dalam Pendidikan