Consultancies

CONSULTATIONS

1. Prebiu dan Kaunseling Program Luar(Pesisir/Khas) Program Sarjana Kurikulum dan Pengajaran, Sekoalah Pengajian Siswazah.08/03/20013 SMV Batu Pahat
2. Prebiu dan Kaunseling Program Luar(Pesisir/Khas) Program Sarjana Kurikulum dan Pengajaran, Sekolah Pengajian Siswazah.10/04/2013 IPG Temenggong Ibrahim
3. Program Pemasaran dan Pengantarabangsaan Fakulti Pendidikan Ke IKIIP Semarang Indonesia.10-13/06/2013.
4. Prebiu dan Kaunseling Program Luar(Pesisir/Khas) Program Sarjana Kurikulum dan Pengajaran, Sekolah Pengajian Siswazah.10/11/2010 SMK Dato’ Bentara Dalam Segamat.
5. AJK Penyelidik Bagi Program Pembangunan Pusat Kecermelangan Sukan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. 116/12/2010
6. Panel Kawal Mutu Bahan dan Examplar Modul Pengajaran dan Pembelajaran Transformasi Kurikulum Reka Bentuk Teknologi Tingkatan 1 dan 2. Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia: 19-22/04/2010
7. Panel Penggubalan Dokumenn Transformasi Kurikulum Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 1 dan 2: Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia: 21-24/06/2010.
8. Panel Pemurnian SOA dan Projek Brief Bengkel Transformasi Bagi tahap 2 Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 1 dan 2: Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia: 0508/07/2010
9. Perunding Estee Resource bagi Pengurusan Kurikulum(CPCM C/3) Zon Timur Di Jabatan Pengajian Politeknik, Kementerian Pengajian Tinggi: 04-07/10/2010
10. 3-5 Ogos 2009 (Air Keroh): Ahli Panel Mesyuarat Membina Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Tahap 2 bagi Reka Bentuk Dan Teknologi, Komoponen Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia
11. 23-25 Jun 2009 (Cheras): Ahli Panel Mesyuarat Membina Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Tahap 2 bagi Reka Bentuk Dan Teknologi, Komoponen Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia.
12. 16-18 Jun 2009 (Klang): Ahli Panel Mesyuarat Membina Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Tahap 2 bagi Reka Bentuk Dan Teknologi, Komoponen Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia
13. 7-9 April 2009 (Pulau Pinang): Ahli Panel Mesyuarat Membina Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Tahap 2 bagi Reka Bentuk Dan Teknologi, Komoponen Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia.
14. 23-25/02/09 (Port Dickson): Ahli Panel Mesyuarat Membina Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Tahap 2 bagi Reka Bentuk Dan Teknologi, Komoponen Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia.
15. 14/11/2008: Ahli Panel Mesyuarat Mengkaji Kandungan Kurikulum Sedia Ada Bagi komponen Perniagaan dan Keusahawanan bagi Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia
16. 19/08/2008: Ahli Panel Mesyuarat Transformasi Kurikulum Kemahiran Hidup sekolah Rendah Kali Pertama. Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia
17. 29/06/2008: Perundingan Peningkatan Pedagogi dan Pengajaran Ketua-ketua Panitia Sekolah Menengah Laksamana Kota Tinggi
18. 24/06/2008: Khidmat Nasihat dan Kepakaran Pengurusan Kurikulum Pengetua Sekolah Menengah Daerah Kota Tinggi
19. 21/06/2008: Perbincangan Penasihatan Peningkatan Pengkaedahan Pengajaran dan Pembelajaran (Siri 2) Ketua-ketua Panitia Bidang Teknik dan Vokasional Sekolah Menengah Kangkar Pulai.
20. 15/05/2008: Perundingan Peningkatan Pedagogi dan Pengajaran Guru-guru sekolah Menengah Laksamana Kota Tinggi
21. 15/03/2008: Perbincangan Penasihatan Peningkatan Pengkaedahan Pengajaran dan Pembelajaran (Siri 1) Ketua-ketua Panitia Bidang Teknik dan Vokasional Sekolah Menengah Kangkar Pulai.
22. 02/07/2007: Khidmat Nasihat dan Kepakaran Pengurusan Kurikulum Kepada Ketua Bidang Sains dan Matematik Daerah Kota Tinggi: Dewan Seri Warisan, Kota Tinggi