Books and Book Chapters

ORIGINAL BOOK

1. Menguasai Penyelidikan Dalam Pendidikan(2007) Penerbitan PTS: ISBN 983-3585-83-3
2. Pengajian Kurikulum (2007) Penerbit UTM: ISBN 978-983-52-0429-6
3. Falsafah dan Pemikiran Pendidikan(2011)Penebit UTM: ISBN 978-983-52-0802-7
4. Advances In Applied Psychology And Education (2014): Research India Press:ISBN 978-93-5171-004-2
5. Rekabentuk Pengajaran dalam Pendidikan: Telah siap Deraf dan akan dihantar kepada Penerbit UTM.
6. Pengurusan Kurikulum Pengajian Tinggi: Dalam Proses Penulisan.
BOOK CHAPTER

1. Akademia Baru Innovasi Pembelajaran (2013) : Book Chapter, Penerbit UTM.ISBN 978-983-52-0883-6
2. Kurikulum Negara Bangsa (2014): Telah Dihantar Ke Penerbit UTM
3. Penilaian Berasaskan Sekolah: Satu Penilaian (2014): Telah Dihantar Ke Penerbit UTM
MONOGRAPH

1. Taksonomi Gaya Pembelajaran dan Motivasi Pelajar Dewasa: ISBN 978-967-353-888-1
2. Curriculum’s Role In Fostering Inter Group Contacts Among The Multiracial Students In A Secondary School In Johor Bahru, Abdul Rahim Hamdan Dan Zawiyah Binti Kaderi, Penerbit UTM 2008. ISBN 978-967-353-892-8
3. Kesesuaian Menggunakan Satu Waktu (Single Period) Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Perdagangan Di Sekolah-Sekolah Menengah Di Daerah Kota Tinggi, Johor. Abdul Rahim Hamdan dan Abd Syukur Bin Mohd Ali, Penerbit UTM. ISBN 978-967-353-889-8
4. Kesediaan Pelajar Tingkatan Empat Mempelajari Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam Di Sekolah Menengah Teknik Seri Iskandar, Perak. Abdul Rahim Hamdan dan Nor Hidayah Musa, Penerbit UTM, 2008: ISBN 978-967-353-894-2
5. Kesediaan Pelajar Mempelajari Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam Di Sekolah Menengah Teknik Kuantan. Abdul Rahim Hamdan dan Nurul Aidayanti Binti Mohd Said, Penerbit UTM, 2008. ISBN 978-967-353-894-2
6. Kesediaan Pelajar Mempelajari Matapelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam Di Sekolah Menengah Teknik Terenggganu, Terengganu..Abdul Rahim Hamdan dan Nor Syahirah Binti Mohd Azmi, Penerbit UTM. 2008. ISBN 978-967-353-894-2
7. Kesediaan Pelajar Mempelajari Mata Pelajaran Pengajian Kejuruteraan Awam Di Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar, Seremban. Abdul Rahim Bin Hamdan dan Nurul Shahrina Binti Shaharin. Penerbit UTM, 2008. ISBN 978-967-353-894-2
8. Kecerdasan Emosi Dan Gaya Kepimpinan Guru-Guru Kanan Di Sekolah Rendah Kebangsaan Daerah Tuaran, Sabah. Abdul Rahim Hamdan danJustin Taisin, Penerbit UTM, 2008
9. Gaya Pembelajaran, Kemahiran Generik Dan Motivasi Pelajar Merentasi Bidang Sains Tulen, Kejuruteraan Dan Sains Sosial Di Utm (Students Learning Preference, Generic Skills And Motivation Across Dicipline Of Pure Science, Engineering And Sosial Science In Utm). Abdul Rahim Bin Hamdan , Mohamad Najib Bin Ghaffar, Azlina Bt Kosnin, Jamaluddin Bin Ramli dan Mahani Bt Mokhtar. Penerbit UTM, 2008
10. Stress Kerja Guru-guru di Sekolah Kurang Murid di Daerah Kulai.Abdul Rahim Hamdan dan Jais Bin Sudin. Penerbit UTM, 2008
11. Persepsi Guru Terhadap Faktor-faktor Pelajar Mengikuti kelas Tuisyen di Sekolah-sekolah SJK C Zon Selatan Daerah Kulai Johor.Abdul Rahim Hamdan dan Kho Bee Chin, Penerbit UTM 2008
12. Pengurusan Masa Di Kalangan Pelajar PKPGB Ambilan 1, UTM Skudai. Abdul Rahim Hamdan dan Rafie Bin Ali. Penerbit UTM, 2008

EXPERT REPORT

1. Penilai Artikel untuk UNESCO Quarterly Review of Comparative Education: Education Policies and Practices to Sadress Cultural Diversity: An Assessment of Malaysian Schools. 07/03/2011
2. Penilai Artikel untuk Asia Pacific Journal of Education: Influence and Expectation on Campus Racial Climate on Undergraduates’ Interracial Interaction: 07/09/2011
3. Penilai Artikel untuk Studies in Higher Education: Impact of Multiculturalism on The Study Programs in Malaysian Public Universities: International Students Perceptions. 13/09/2012
4. Penilai Artikel Malaysian Journal of Learning and Instruction(UUM): Penilai Artikel “Pengetahuan Dan Pengetahuan dan Keperihatinan Guru-guru Terhadap Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah(KSSR). 11/09/2013.
5. Penilai Luar Bagi Penilaian Hasil Penyelidikan dan Penerbitan Untuk Tujuan Kenaikan Pangkat Ke Jawatan Profesor Mayda. Dr Hameeda Beebi Abdul Karim, Kolej Sastera dan Sains Universiti Utara Malaysia. 28/03/2013.
6. Fasilitator dan Penceramah Studi Banding IKIP PGRI Semarang berkaitan Kaedah Penyelidikan. 26/06/2013