Biography

ACADEMIC QUALIFICATION

Ijazah Sarjana Muda Ekonomi Dengan
Kepujian (Pentadbiran Awam)
Universiti Malaya

Diploma Pendidikan,
Universiti Islam Antarabangsa

Sarjana Pendidikan (Bimbingan & Kaunseling)
Universiti Teknologi Malaysia.