Biography

Nama : Faizah bte Abd Ghani, Ph.D
Tarikh Lahir : 22 Oktober 1966
Tempat Lahir : Kota Tinggi, Johor, Malaysia
Jantina : Perempuan
Warganegara : Malaysia
Jawatan : Pensyarah Kanan
Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor.
No. Tel. Pejabat : 07‐5534326
No. H/P. : 019‐7710248
E‐mail : faizah‐ag@utm.my