Tel : +607-5534256 / 553 4374 (Pejabat Modal Insan / No. CC Puan Nazamiah) fp-endownment@utm.my

SENARAI PENYUMBANG ENDOWMEN

TERIMA KASIH KEPADA SEMUA YANG TELAH MENYUMBANG:

1)TIRAM TRAVEL SDN. BHD. (WILAYAH UTARA)
2)SP RESOURCES & COMMUNICATION
3)DR. JAMILAH AHMAD – RM1000
4) PASUKAN PENGURUSAN e-PROJECT FP – RM1000
5) PROJEK JUALAN KUIH RAYA AIDILFITRI BERSAMA PELAJAR SPPH :
JABATAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN KEJURUTERAAN (JPTK) – RM2500
6) TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (TVET) (RESEARCH GROUP) – RM500
7) WORKSHOP ON RASCH MEASUREMENT MODEL : COUNSELLING & PSYCHOLOGICAL WELLNESS (CPW)
(RESEARCH GROUP) – RM300
8) PROGRAM KEPIMPINAN DAN SAHSIAH PELAJAR : EDUCATIONAL HUMAN GROWTH AND DEVELOPMENT (EHGD)
(RESEARCH GROUP) – RM100
9) CREATIVE & INNOVATIVE TECHNOLOGY IN EDUCATION (CITE) (RESEARCH GROUP) – RM500
10) HIGHER EDUCATION (HIGHER ED.) (RESEARCH GROUP) – RM300
11) SCIENCE AND MATHEMATICS EDUCATION (SME) (RESEARCH GROUP) – RM300
12) LIFE-LONG LEARNING EDUCATION AND ASSESMENT – RM100
13) COMMUNITY DEVELOPMENT AND EDUCATION – RM100
JUMLAH TUNAI KUTIPAN BARU RM1700