Tel : +607-5534256 / 553 4374 (Pejabat Modal Insan / No. CC Puan Nazamiah) fp-endownment@utm.my

OBJEKTIF PENUBUHAN TABUNG
ENDOWMEN FAKULTI PENDIDIKAN UTM

 

Antara objektif utama penubuhan Tabung Endowmen Fakulti Pendidikan UTM adalah:

  • Penajaan biasiswa kepada mahasiswa Fakulti Pendidikan UTM.
  • Menjalankan penyelidikan dan penerbitan bahan saintifik.
  • Perlaksanaan program berimpak tinggi melibatkan staf dan mahasiswa Fakuti Pendidikan UTM.
  • Bantuan kewangan kepada mahasiswa yang memerlukan.