Tel : +607-5534256 / 553 4374 (Pejabat Modal Insan / No. CC Puan Nazamiah) fp-endownment@utm.my

FAEDAH

Para penyumbang Tabung Endowmen Fakulti Pendidikan UTM akan memperoleh beberapa faedah dan faedah tersebut bergantung kepada jumlah sumbangan yang diberi, antaranya:

  • Pengecualian cukai pendapatan di bawah Sub Seksyen 44(6) Akta Cukai Pendapatan 1967. Ref. JHDN.