+607-5534099 fp-info-group@utm.my

Download

Google Drive

 

Webometrics UTM

Bahan Bengkel JPU

Policy & Regulations Information Communication Technology (ICT), UTM

>>English Version
>>Malay Version

 

LPPT Form

1
Briefing on the new yearly appraisal form penilaian prestasi tahunan (LPPT) for the academic staff
List of form
1
Cuti Isteri Bersalin
2
Cuti Kematiah Ahli Keluarga Terdekat
3
Cuti Gantian
4
Borang Sijil Cuti Sakit (cetak pada kertas bewarna biru)
5
Bertugas Di Luar Kampus
6
Tuntutan Elaun Perjalanan Dalam Negeri
7
Pendahuluan Perjalanan
8
Tuntutan Membawa kenderaan sendiri
9
Tuntutan Elaun Kerja Lebih Masa
10
Tuntutan Menghadiri Kursus
11
Tuntutan Perjalanan – Latihan Mengajar
12
Tuntutan Pembelian Wang Sendiri
13
Tempahan Kenderaan Universiti
14
Tempahan Kenderaan Fakulti
15
Penambahan Tanggungan
16
Pertukaran Klinik Panel
17
Perubahan Taraf Perkahwinan
18
Jawatan Pensyarah Sambilan
19
Tuntutan Pensyarah Sambilan
20
Syarat-Syarat Kelulusan Menghadiri Program Latihan Staf (Hijau)
21
Borang Pengesahan Menghadiri Kursus Latihan Program Pembangunan Staf (Biru)
22
Borang Menghadiri Seminar Bengkel Persidangan Kursus Latihan Anjuran Luar UTM (Biru)
23
Borang Laporan Kursus & Kertas Kerja (Biru) – diisi selepas hadir
24
Borang Permohonan Tuntutan Bayaran Balik Rawatan Pergigian
25
Borang Permohonan Menggunakan Bilik Kuliah atau Bilik Seminar Fakulti Pendidikan
26
Borang Permohonan Menggunakan Kenderaan Fakulti Pendidikan
27
Borang Permohonan Cuti Bersalin
28
Borang Tempahan Dan Pengesahan Penginapan Scholar’s Inn
29
Borang Tempahan Tiket Penerbangan – Domestik
30
Borang Tempahan Tiket Penerbangan – Antarabangsa
31
Garis Panduan Tempahan Makan
32
Borang Tempah Makan FP (.pdf)
33
Borang Tempah Makan FP (.docx)
34
Panduan Kontraktor – Pemilikan Tapak
35
Borang Keluar 2 jam
36.
Borang Insuran Luar Negara Bagi Urusan Rasmi
37.
Borang Cuti Kuarantin
   
Pekeliling Perkhidmatan
1. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2016 –
Permohonan Cuti Kuaratin
2. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2015 –
Kemudahan Cuti Tanpa Rekod Bagi Urusan Kematian Ahli Keluarga Terdekat

3. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2015 –
Kadar Kelayakan Kemudahan Cuti Rehat Tahunan Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan
Application form contract non citizen
1
Check list application in BI
2
Check list application in BM
3
Application UTM Form
4
Medical Check-up Report
5
CV format
   
Template
 1 Template for Undergraduate Course File Cover
 2 Course Exits Survey Latest-3