+607-5534099 fp-info-group@utm.my
Pertandingan Kajian Tindakan STEM – Pertandingan kajian tindakan terhadap isu-isu pembelajaran dan pemudahcaraan STEM (Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik) untuk para pendidik sekolah menengah dan sekolah rendah. – Menghasilkan satu artikel berkaitan kajian tindakan terhadap permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan pembelajaran dan pemudahcaraan STEM di sekolah.

Wang tunai untuk dimenangi!

1. Tempat pertama: 1 x RM 500 dan piala

2. Tempat kedua: 1 x RM 300 dan piala

3. Tempat ketiga: 1 x RM 200 dan piala

4. 10 saguhati: Pingat dan sijil

– Semua pendidik sekolah menengah dan sekolah rendah

Garis panduan Kajian Tindakan STEM

  1. Fon: Times New Roman
  2. Saiz fon: 12
  3. Ruang: 1.0
  4. Bilangan muka surat:a) Minimum: 6 muka surat b) Maksimum: 8 muka surat
  5. Format artikel: a) Abstrak b) Pendahuluan c)Latar belakang masalah          – Apakah masalah dalam pengajaran dan pemudahcaraan STEM d) Objektif             -Sekurang-kurangnya dua objektif e) Metodologi           – Gunakan format Kajian Tindakan                  – Mengenalpasti masalah                  – Membina pengetahuan                  – Melaksanakan tindakan

    f)  Hasil analisis g) Perbincangan h) Kesimpulan i) Rujukan

  6. Templat artikel disertakan:
Artikel dan borang penyertaan hendaklah dihantar sebelum tarikh akhir iaitu pada 4 November 2017 melalui email stemaction.utm@gmail.com

Hendaklah mengikuti kriteria yang ditetapkan (kriteria penilaian)

Sebarang pertanyaan boleh hubungi:

 

1. Dr Nor Hasniza binti Ibrahim

Pensyarah Kanan

Jabatan Pendidikan Sains,

Matematik dan Multimedia Kreatif

Fakulti Pendidikan

Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor

p-norhaniza@utm.my

075534293 / 0197779759

 

2. Nordiyana binti Wahid

Guru Kimia & Pelajar Fakulti Pendidikan

Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor

nordiyana_utm@yahoo.com

017-7783296

 

2. Nur Adilah binti Abdol Samat

Pelajar Fakulti Pendidikan

Universiti Teknologi Malaysia, Skudai, Johor

uradilahabdsamat@gmail.com

0167087870

 

Tarikh akhir penghantaran borang penyertaan: 4 November 2017

Tarikh akhir penghantaran artikel: 4 November 2017