+607-5534099 fp-info-group@utm.my

Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia (FPUTM) dan Phu Yen University (PYU) Vietnam telah menandatangani Suratcara (LoC) dalam satu majlis yang diadakan di PYU pada 10 April 2017 yang lalu. Fakulti Pendidikan diwakili oleh Dr. Abdul Halim Abdullah (Pengurus Penyelidikan FPUTM), Dr. Mahani Mokhtar (Ketua Jabatan Asas Pendidikan dan Sains Sosial FPUTM), Dr. Zainudin Hassan (Pensyarah Kanan FPUTM) serta dua orang pelajar PhD Fakulti Pendidikan. Phu Yen University merupakan salah sebuah universiti awam di Vietnam dan telah ditubuhkan berikutan keputusan N0112/QD-TTG dikeluarkan oleh Perdana Menteri pada 24 Januari 2007 atas dasar menggabungkan Teacher Training College di wilayah Phu Yen dan Economics and Technology College. LoC yang ditandatangani ini bakal menjadi platform antara kedua-dua buah institusi dalam untuk berkerjasama dalam bidang pertukaran pelajar dan staf, penyelidikan dan penerbitan, pengendalian seminar dan penyeliaan bersama dengan UTM. Phu Yen juga berminat untuk menghantar kakitangan melanjutkan pengajian di UTM, kerjasama penyelidikan dan program pertukaran pelajar. Ketika ini, seorang kakitangan akademik universiti tersebut sedang melanjutkan pengajian PhD di Fakulti Pendidikan. Selain dari itu juga jaringan kerjasama dapat mengembangkan aktiviti penyelidikan bersama, pendidikan dan penerbitan, khidmat kepada masyarakat dan sebagainya. Bersempena dengan majlis menandatangani LoC itu juga, satu persidangan antarabangsa turut diadakan di mana Dr. Mahani Mokhtar dijemput sebagai Pembentang Jemputan untuk membentangkan kertas kerja bertajuk “International Service Learning Programme UTM-UTM: A Contemporary Prospect towards High Impact New Academia Learning Innovation”.