+607-5534898/ 019-7101923 fp-info-group@utm.my

Kursus Learning & New Web Emerging Technology bagi Pensyarah Afganistan bawah projek Perundingan Lantikan Pusat Pendidikan Kejuruteraan (CEEE) pada 14-15 April 2018.