+607-5534099 fp-info-group@utm.my

Kempen Sumbangan ke Tabung Endowmen Fakulti Pendidikan

Dato,/Prof/ Prof.Madya/ Dr/Tuan/Puan/Cik, Adalah dimaklumkan bahawa bermula Tahun 2017, setiap PTJ termasuk Fakulti Pendidikan telah diminta untuk menguruskan Tabung Endowmen masing-masing. Bagi Tahun 2017 ini, UTM telah mensasarkan Fakulti Pendidikan untuk...

PROGRAM MINGGU PENDIDIK 2017 FAKULTI PENDIDIKAN

TUJUAN Minggu Pendidik 2017 yang bertemakan “Guru Pembina Negara Bangsa” di Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. LATAR BELAKANG PROGRAM Selaras dengan matlamat Fakulti Pendidikan UTM yang menekankan penerapan budaya pembelajaran sepanjang hayat (the...

Sesi Dialog Bersama Tokoh Pendidikan

Sesi Dialog Bersama Tokoh Pendidikan (Y.BHG. TAN SRI DR. KOH TSU KOON & YG. BHG. TAN SRI DATO’ SERI UTAMA HAJI ARSHAD AYUB) Anjuran Bersama: Fakulti Pendidikan UTM & Majlis Dekan Pendidikan Universiti Awam Malaysia (MEDC) TEMA 😐 GURU MASA HADAPAN & MASA...