+607-5534099 fp-info-group@utm.my

DOWNLOAD

Quick Links for Staff

 

LPPT Form

1
Briefing on the new yearly appraisal form penilaian prestasi tahunan (LPPT) for the academic staff
List Of Form
1
Borang A (Borang Permohonan Menghadiri Seminar/Persidangan/Latihan/Bengkel/Mesyuarat/Lawatan Rasmi Ke Luar Negara)
2.
Borang C (Permohonan Lawatan Ke Luar Negara/ Application For Personal Overseas Trip)
3
Borang Tuntutan Perjalanan
4
Cuti Isteri Bersalin
5
Cuti Kematiah Ahli Keluarga Terdekat
6
Cuti Gantian
7
Borang Sijil Cuti Sakit
8
Bertugas Di Luar Kampus
9
Tuntutan Elaun Perjalanan Dalam Negeri
10
Pendahuluan Perjalanan
11
Tuntutan Membawa kenderaan sendiri
12
Tuntutan Elaun Perjalanan Luar Negeri
13
Tuntutan Elaun Kerja Lebih Masa
14
Tuntutan Menghadiri Kursus
15
Tuntutan Perjalanan – Latihan Mengajar
16
Tuntutan Pembelian Wang Sendiri
17
Lawatan Keluar Negeri (Persendirian selain Singapura)
18
Tempahan Kenderaan Universiti
19
Tempahan Kenderaan Fakulti
20
Penambahan Tanggungan
21
Pertukaran Klinik Panel
22
Perubahan Taraf Perkahwinan
23
Jawatan Pensyarah Sambilan
24
Tuntutan Pensyarah Sambilan
25
Syarat-Syarat Kelulusan Menghadiri Program Latihan Staf (Hijau)
26
Borang Pengesahan Menghadiri Kursus Latihan Program Pembangunan Staf (Biru)
27
Borang Menghadiri Seminar Bengkel Persidangan Kursus Latihan Anjuran Luar UTM (Biru)
28
Borang Laporan Kursus & Kertas Kerja (Biru) – diisi selepas hadir
29
Borang Permohonan Lawatan Ke Luar Negeri (Lawatan Persendirian Ke Singapura)
30
Borang Permohonan Tuntutan Bayaran Balik Rawatan Pergigian
31
Borang Permohonan Menggunakan Bilik Kuliah atau Bilik Seminar Fakulti Pendidikan
32
Borang Permohonan Menggunakan Kenderaan Fakulti Pendidikan
33
Borang Permohonan Cuti Bersalin
34
Borang Tempahan Dan Pengesahan Penginapan Scholar’s Inn
35
Panduan Kontraktor – Pemilikan Tapak
36
Borang Tempahan Makanan Fakulti Pendidikan
37
Garis Panduan Tempahan Makanan Fakulti Pendidikan
38
Borang Permohonan Kemudahan Cuti Kuarantin
39.
Borang Permohonan Cenderamata
 Application form contract non citizen
1
Check list application in BI
2
Check list application in BM
3
Application UTM Form
4
Medical Check-up Report
5
CV format

Examination Form

1. Borang Maklumat Kertas Soalan
2. Borang Moderasi
3. Borang Pengesahan Pembetulan

 Audit

1. Borang Annual Programme Assessment Report (APAR)