Commitee

Senarai Jawatankuasa Fakulti Pendidikan
1. Jawatankuasa Projek Sarjana Muda (PSM)
2. Jawatankuasa Latihan Mengajar
3. Jawatankuasa Pengukuran dan Pentaksiran Pembelajaran
4. Jawatankuasa Kelab Kebajikan Keluarga Fakulti Pendidikan (JKKKFP)