Kempen Sumbangan ke Tabung Endowmen Fakulti Pendidikan

Dato,/Prof/ Prof.Madya/ Dr/Tuan/Puan/Cik, Adalah dimaklumkan bahawa bermula Tahun 2017, setiap PTJ termasuk Fakulti Pendidikan telah diminta untuk menguruskan Tabung Endowmen masing-masing. Bagi Tahun 2017 ini, UTM telah mensasarkan Fakulti Pendidikan untuk...

Bengkel Pemfailan Paten Dan Pengkormesilan Hasil Produk Inovasi

Assalamualaikum wbt & Salam Sejahtera, Yg. Brs. Prof./ Prof. Madya / Dr./ Saudara, Perkara diatas adalah dirujuk. Sukacita dimaklumkan Fakulti Pendidikan, UTM akan menganjurkan Bengkel Pemfailan Paten Dan Pengkormesilan Hasil Produk Inovasi untuk staf akademik...