+607-5534099 fp-info-group@utm.my
Pertandingan Kajian Tindakan STEM

Pertandingan Kajian Tindakan STEM

Tentang Kelayakan Garis panduan Kajian Tindakan STEM Penghantaran Tarikh Penting Dokumen Berkaitan Pertandingan Kajian Tindakan STEM – Pertandingan kajian tindakan terhadap isu-isu pembelajaran dan pemudahcaraan STEM (Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan...
Tahniah atas perlantikan.

Tahniah atas perlantikan.

TAHNIAH diucapkan kepada Prof. Madya Dr. Johari Bin Surif atas pelantikan beliau sebagai Pengarah Pusat Jaringan Komuniti dan Industri...