Keynote speaker at Learning & Teaching in Computing & Engineering (LaTiCE) 2017

Prof Baharuddin bin Aris was invited as a keynote speaker at Learning & Teaching in Computing & Engineering (LaTiCE) 2017. The confrence was co-organized by IEEE, UpCERG (Uppsala University, Sweden) & Royal Melbourne Institute of Technology, Australia) and was held in The University of Hong Kong from 21-23 April 2017.

The paper reviewing process by the Programme Committee has always been very strict and these full papers will be published in IEEE Xplore. The good news is that there are 4 lecturers and 4 PhD students from UTM who managed to get through the strict reviewing process and be given the oportunity to present in this event.

Besides attending the conference, an initiative was taken to create and sustain network with The University of Hong Kong Faculty of Education and The Hong Kong Institute of Education. The University of Hong Kong is ranked 27 in the Engineering & Technology discipline (QS WUR). In the Education discipine, The University of Hong Kong is ranked 7 (QS WUR) and The Hong Kong Institute of Education is ranked 13 (QS WUR).

4 PhD students from UTM

Deputy Dean (Research, Inovation, Community and Network) Assoc. Prof. Dr. Muhammad Sukri bin Saud 

 

PROGRAM MINGGU PENDIDIK 2017 FAKULTI PENDIDIKAN

TUJUAN

Minggu Pendidik 2017 yang bertemakan “Guru Pembina Negara Bangsa” di Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia.

LATAR BELAKANG PROGRAM

 • Selaras dengan matlamat Fakulti Pendidikan UTM yang menekankan penerapan budaya pembelajaran sepanjang hayat (the inculcation of culture of life long learning) dan bersempena dengan sambutan Hari Guru Malaysia tahun 2017, beberapa program menarik dan interaktif akan dianjurkan selama lima hari mulai 14 hingga 18 Mei 2017 (Ahad – Khamis) yang melibatkan para pensyarah, ALUMNI, dan juga pelajar di Fakulti Pendidikan UTM.  
 • Program-program yang akan dilaksanakan merangkumi pelbagai aspek yang ditekankan dalam budaya pembelajaran sepanjang hayat seperti motivasi untuk belajar dan berpusatkan kepada pelajar. Oleh yang demikian, pelbagai program yang akan dilaksanakan akan melibatkan bekas tenaga pengajar yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang meluas, para pensyarah, bekas pelajar dan juga pelajar yang sedang menjalani program sarjana muda dan juga sarjana. 

MATLAMAT

 • Program Minggu Pendidik 2017 ini akan dapat memberi manfaat kepada warga Fakulti Pendidikan khususnya para pensyarah dan juga pelajar berkaitan dengan profesion keguruan bersempena sambutan Hari Guru Malaysia yang akan dianjurkan oleh Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia pada 14 hingga 18 Mei 2017 (Ahad hingga Khamis).

OBJEKTIF

 • Membudayakan Pembelajaran Sepanjang Hayat melalui perkongsian pengalaman, pengetahuan dan jalinan hubungan antara warga Fakulti Pendidikan (pensyarah dan pelajar), alumni dan tokoh pendidik.
 • Memberi peluang kepada pelajar berinteraksi dengan pelbagai lapisan warga pendidik seperti bekas pelajar, tokoh pendidik, pensyarah dan pelajar senior melalui program-program yang berbentuk akademik dan santai.

MAKLUMAT PROGRAM

Program-program yang akan dilaksanakan sepanjang lima hari Minggu Pendidik 2017 adalah program  Sharing is Caring, program First year Experience, program Jasamu Dikenang, program Mural, program Lestari & Keceriaan, program FP to Us, program Sehati Sejiwa dan juga Program Sambutan Hari Guru 2017. 

Perancangan Program

Terdapat lapan program yang akan dilaksanakan sepanjang lima hari ketika Minggu Pendidik 2017.

Peserta

Peserta untuk menjayakan program ini adalah terdiri daripada warga Fakulti Pendidikan (staf akademik dan bukan akademik), bekas tenaga pengajar FP -alumni dan juga pelajar Tahun 1 dan Tahun 2 Fakulti Pendidikan, UTM.

Jawatankuasa Program Minggu Pendidik 2017

PENAUNG:   
Prof. Dr. Baharuddin Bin Aris
PENASIHAT:    
Prof. Madya Dr. Muhammad Sukri Bin Saud
PENGARAH:    
Dr. Rohaya Talib
TIMBALAN PENGARAH:    
Dr Nur Husna Abd Wahid
SETIAUSAHA:    
Dr Hadijah Jaffri
BENDAHARI:    
Dr Halijah Ibrahim
AHLI JAWATANKUASA:  
Dr. Asha Hasnimy  Mohd Hashim
Dr. Zainuddin Hassan
Dr Nor Fadila Mohd Amin
Dr Rafeizah Mohd Zolkifli
Dr Hee Jee Mei
PM Dr Mohd Khata Jabor
PM Dr Zainal Abidin Zainuddin
Dr Nurul Farhana Jumaat
Dr Aede Hatib Musta’amal
Dr Noor Dayana Abdul Halim
Dr Diyana Zulaikha Abdul Ghani
Dr Mohd Zolkifli Abd Hamid
Dr Nor Nazira Suhairom
Dr Ahmad Nabil Md Nasir
Dr Azlan Latip
Dr Hafizah Harun
Dr Zakiah Mohamad Ashari
Dr Amirudin Udin
Dr Kamalularifin Subari
Dr Jamilah Ahmad
Dr Shaharuddin Md Salleh
Dr Noor Azean Atan
Dr Sanitah Mohd Yusof
Dr Sharifah Osman
Dr Norulhuda Ismail
Dr Hanifah Jambari
En Juhazren Junaidi
En Jamaludin Ramli
En Abd Razak Idris
En Johari Hassan
En Shahrin Hashim

Sesi Dialog Bersama Tokoh Pendidikan

Sesi Dialog Bersama Tokoh Pendidikan

(Y.BHG. TAN SRI DR. KOH TSU KOON
&
YG. BHG. TAN SRI DATO’ SERI UTAMA HAJI ARSHAD AYUB)

Anjuran Bersama:
Fakulti Pendidikan UTM & Majlis Dekan Pendidikan Universiti Awam Malaysia (MEDC)

TEMA 😐
GURU MASA HADAPAN & MASA HADAPAN GURU

 

Tarikh     :   28 Feb 2017 (Selasa)
Masa      :    9.00 pagi hingga 11.00 pagi
Tempat  :    Dewan Senat, Bangunan Canseleri Sultan Ibrahim,  UTM


Tujuan Dialog
:

Sesi dialog ini bertujuan mengupas isu-isu semasa dan masa hadapan berkaitan cabaran guru untuk menangani cabaran pendidikan abad ke -21 dan sejauhmana masa hadapan dan pembangunan kerjaya guru-guru di Malaysia.

Panel Tokoh Pendidikan :

 1. BHG. TAN SRI DR. KOH TSU KOON
 2. BHG. TAN SRI DATO’ SERI UTAMA HAJI ARSHAD AYUB

Moderator:

PROF. DATO’ DR. ABDUL RASHID MOHAMED

Hadirin / Peserta :

Sesi ini telah dihadiri oleh:

 • Profesor Emeritus Dr. Ismail Bin Kailani
 • Dr. Aishah Binti Abu Bakar, Pengarah Bahagian  Pengurusan Pembangunan Akademik, Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia
 • Puan Mazula Binti Sabudin, Pengarah Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar, Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia
 • Encik Abdul Rahim bin Abdul Rahman, wakil Pengarah Jabatan Pendidikan  Negeri Johor
 • Pegawai-Pegawai Kanan Universiti Teknologi Malaysia (UTM) dan Dekan-Dekan UTM
 • Dekan-dekan dari  Majlis Dekan Pendidikan Universiti Awam (MEDC) dan Timbalan-timbalan Dekannya
 • Barisan pihak pengurusan dan pentadbiran Fakulti Pendidikan, UTM
 • Warga pendidik, pensyarah-pensyarah dan guru-guru sekitar Johor Bahru / Kulai
 • Mahasiswa Program Sit-in Latihan Mengajar Antarabangsa daripada Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto , Jawa Tengah, Indonesia
 • Mahasiswa  daripada Persatuan Pelajar Pascasiswazah, Majlis Perwakilan Mahasiswa dan Persatuan Mahasiswa Pendidikan, Fakulti Pendidikan, UTM dan para peserta/hadirin Sesi Dialog bersama Tokoh Pendidikan.

Laporan dan Perbincangan Sesi Dialog:

Fakulti Pendidikan Universiti Awam Malaysia (UA) melalui Majlis Dekan-Dekan Fakulti Pendidikan Universiti Awam (MEDC) adalah komited dalam memperkasakan kurikulum program pendidikan guru yang ditawarkan bagi tujuan menyediakan guru berkualiti secara holistik; kerketerampilan tinggi dari segi penguasaan pengetahuan dan kemahiran, menguasai kemahiran insaniah yang diperlukan sebagai guru serta bersahsiah tinggi. Usaha memperkasakan kurikulum pendidikan guru akan memberikan penekanan kepada aspek kurikulum, kokurikulum, ‘service learning’, ‘community service”, mobiliti pelajar, pentaksiran dan bidang kebitaraan (niche) Fakulti Pendidikan masing-masing di UA selaras dengan kemahiran pembelajaran abad ke 21.

Guru merupakan asas kepada sesuatu pembangunan, dalam erti kata yang lain guru ialah insan yang berperanan dan bertanggungjawab dalam mendidik di setiap peringkat masyarakat. Dalam merempuh arus pembangunan di seluruh pelusuk dunia ini, pelbagai cabaran yang harus diredah oleh guru bagi mendidik masyarakat supaya tidak terjerumus ke dalam kegelapan kejahilan.  Oleh itu peranan dan tanggungjawab guru menjadi semakin rumit.  Dari segi bahasanya, peranan seorang guru bermaksud bidang tugas yang dipegang olehnya. Manakala tanggungjawab seorang guru pula membawa maksud kewajipan yang dipikul olehnya.  Oleh yang demikian guru bukanlah hanya berperanan dalam mendidik masyarakat sejagat, bahkan ianya juga bertanggungjawab atas setiap yang dididiknya.

Keberhasilan pendidikan yang diterjemahkan dengan pembangunan modal insan yang berkualiti masih merupakan sandaran negara ke arah negara maju.  Amanah ini merupakan tanggungjawab besar yang perlu dihayati oleh semua warga pendidikan terutama guru-guru di bilik darjah  .  Peranan dan komitmen mereka amat diperlukan dan malah tugas menjadi sangat mencabar dengan keperluan pembelajaran Abad ke- 21. Guru yang berkualiti dan bersedia menghadapi cabaran menjadi sandaran Kementerian Pendidikan untuk merealisasikan transformasi pendidikan negara seperti dihasrat melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 –2025.

Pengajaran dan pembelajaran Abad Ke-21 mempunyai ciri-ciri yang berbeza dengan pendidikan masa lampau.  Tujuan pembelajaran Abad Ke-21 adalah untuk  melahirkan murid yang produktif tinggi, mahir dalam komunikasi, mempunyai kemahiran berfikir aras tinggi serta mahir dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) serta penerapan “Computational Thinking Skills”  .   Oleh yang demikian bagi memastikan objektif pengajaran dapat dicapai, guru-guru perlu terlebih dahulu melengkapkan diri dengan kemahiran-kemahiran tersebut sebelum melaksanakan pengajaran dengan berkesan.

Guru-guru juga berhadapan dengan murid-murid yang jauh berbeza dengan murid-murid masa lalu. Murid-murid kini lebih terdedah dengan maklumat yang diperolehi daripada pelbagai sumber dan mempunyai kecenderungan untuk mengetahui dan bertanya dengan lebih mendalam. Murid pada alaf baharu ini lebih mempunyai akses kepada maklumat kerana lebih terdedah kepada kepesatan teknologi.

Justeru, sebagai guru yang berwibawa, guru-guru perlu melengkapkan diri kemahiran tertentu bagi memudahkan mereka menghadapi cabaran pendidikan abad ke-21.  Usaha-usaha ini memerlukan pengorbanan dan komitmen yang tidak sedikit dan sebagai bagi guru yang komited, segala kepayahan dan cabaran akan terbayar jika anak didiknya mampu dibentuk dan berjaya dalam pelajaran dan kehidupannya.

Guru harus mempunyai pandangan yang luas (world view). Kemajuan pendidikan di Malaysia perlu menekankan pembelajaran sepanjang hayat (life-long learning) dan menitikberatkan kepada 3R (Reading, Writing & Arithmetic) yang  merujuk kepada :

i) Reading literacy,
ii) Science literacy,
iii) Mathematics literacy

di peringkat sekolah rendah dan menengah.  Pelajar juga perlu didedahkan dan dilatih dengan kemahiran berfikir aras tinggi (HOTS) seperti kemahiran berfikir secara analitikal, kreatif & inovatif. Pperingkat pendidikan tinggi di Malaysia perlu diperkukuhkan lagi, walaupun secara perbandingan dengan negara-negara lain kedudukan pendidikan tinggi Malaysia berada pada keadaan baik.

Memartabat profesion perguruan merupakan perkara yang paling penting.  Guru perlu menetapkan apakah ‘outcome’ dan komitmen yang perlu diambil kira dalam pembangunan murid/pelajar. Sejauh mana guru-guru melaksanakan tanggungjawab dengan penuh komitmen dan apakah hasil dari pelaksanaan tersebut merupakan persoalan yang perlu difikirkan. Guru perlu ada keperibadian dan kepimpinan yang tersendiri agar pelajar dan masyarakat yakin terhadap mereka dan tidak perlu untuk meniru orang lain. Oleh yang demikian pemimpin/pentadbir perlu belajar (berilmu) dalam pentadbiran.  Betapa pentingnya pendidikan awal di tadika diberi perhatian yang khusus kerana di sini bermulanya pendedahan anak-anak kepada alam persekolahan.

Intipati  Majlis Sesi Dialog:

Berikut adalah intipati daripada majlis sesi dialog yang berlangsung:

 • Guru hendaklah melaksanakan tanggungjawab yang diberikan dengan penuh komitmen.
 • Guru hendaklah mempunyai semangat mencintai kerjayanya (passion).
 • Guru perlu menzahirkan semangat mencintai kerjayanya dengan mewujudkan empati dan

               perasaan kasihsayang terhadap pelajar (compassion).

 • Guru perlu ikhlas dalam menyampaikan ilmu dan mendidik pelajar
 • Gabungan ilmu diminda dan keikhlasan dihati adalah resipi untuk menjadi seorang pendidik

               yang baik.

 • Guru yang baik adalah yang boleh memberi inspirasi kepada pelajarnya untuk menjadi insan

               yang seimbang.

 • Guru mesti menjadi teladan kepada generasi muda

Sekian.