+607-5534099 fp-info-group@utm.my
Tahniah atas perlantikan.

Tahniah atas perlantikan.

TAHNIAH diucapkan kepada Prof. Madya Dr. Johari Bin Surif atas pelantikan beliau sebagai Pengarah Pusat Jaringan Komuniti dan Industri...