Books and Book Chapters

BOOKS:
Pusat Kursus Umum dan Ko kurikulum (2012).UTM dan Khidmat Komuniti. Johor bahru : Penerbit UTM Press

 

BOOK CHAPTER:
Azlan, Ahmad Ariffian and Yusri (2013). Job Creation., dalam Akademia Baru Inovasi Pembelajaran. Johor Bahru : Penerbit UTM Press